Pokretanje upravnog spora protiv odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavk

UPRAVNO PRAVO

Pokretanje upravnog spora protiv odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Protiv odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)