Zabrana diskriminacije u vezi s pravom na pravično suđenje

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Zabrana diskriminacije u vezi s pravom na pravično suđenje

Pravo iz člana 14. Evropske konvencije je akcesorno pravo. To znači da ovaj član ne obezbjeđuje nezavisno i samostalno pravo na nediskriminaciju, već na diskriminaciju po ovom članu može da se pozove samo u vezi s ”uživanjem prava i sloboda garantovanih Evropskom konvencijom“.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)