Uvjetna osuda i sudska opomena u kaznenom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine

UDK: 343.281(497.6)

UVJETNA OSUDA I SUDSKA OPOMENA U KAZNENOM ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE
Prof. dr Osman N. Jašarević, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.
Damir Bilić, MA, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.

Rezime: Uvjetna osuda je mjera upozorenja koja se izriče počinitelju kaznenog djela kada se osnovano može očekivati da će se upozorenjem, uz prijetnju kaznom, dakle, bez izvršenja kazne, moći ostvariti svrha kaznenopravnih sankcija. Svrha uvjetne osude je da se počinitelju kaznenog djela uputi upozorenje uz prijetnju kaznom (uvjetna osuda), kojom se omogućava ostvarivanje svrhe kaznenopravnih sankcija, izricanjem kazne bez njezina izvršenja, kada izvršenje kazne nije prijeko potrebno radi kaznenopravne zaštite (član 59. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine).
U kaznenom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine uvjetna osuda, u pravilu, ne podrazumijeva stavljanje počinitelja pod nadzor posebne stručne osobe, niti određivanje vrste i mjere kazne što odlaže za eventualno kasnije, ponovno, izvođenje počinitelja pred sud u slučaju neispunjenja postavljenih obaveza i zaključka da resocijalizacija počinitelja na slobodi nije moguća, kao što je to slučaj u uslovnom sistemu.
Sudska opomena, zajedno sa osudom, predstavlja samostalan tip sankcija odnosno mjere upozorenja. Sudska opomena je blaža sankcija za punoljetne učinioce i ne dovodi do ograničavanja prava i sloboda učinioca. Namijenjena je lakšim oblicima kriminaliteta i predstavlja upozorenje počinitelju ako ponovo izvrši djelo da može očekivati primjenu neke strože sankcije.

Ključne riječi: zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, uvjetna osuda, sudska opomena, resocijalizacija.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)