Uticaj smrti jedinstvenog suparničara na ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka

PROCESNO PRAVO

Uticaj smrti jedinstvenog suparničara na ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka

Kada u postupku povodom podnetog predloga za ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka, umre stranka sa svojstvom jedinstvenog suparničara ima mesta prekidu tog postupka i kad se razlog za ponavljanje ne odnosi na njega.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)