Ustavna žalba – princip jednake zaštite prava

USTAVNO PRAVO

Ustavna žalba – princip jednake zaštite prava

Različito postupanje sudova poslednje instance u istoj činjeničnoj i pravnoj situaciji i spornom pravnom pitanju, predstavlja povredu prava na jednaku zaštitu prava, zajemčeno odredbom člana 36. stav 1. Ustava RS.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)