Uslovni otpust

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uslovni otpust

Iako iz izveštaja ustanove proizlazi da je osuđeni manifestovao prilagođeno ponašanje, da redovno i uredno ispunjava obaveze koje su propisane rasporedom dnevnih aktivnosti, da je otvoren za saradnju i tolerantan prema drugim licima, da mu nisu oduzimana dodeljena posebna prava, kao i da priznaje izvršenje krivičnog dela i da izražava kajanje i spremnost da preostali deo kazne izvrši disciplinovano, zbog postojanja srednjeg stepena rizika u odnosu na osuđenog koji proizlazi iz izveštaja ustanove nisu ispunjeni uslovi za njegov uslovni otpust sa izdržavanja kazne zatvora.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)