Uslovni otpust

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uslovni otpust

Ako su disciplinski prestupi osuđenog izrečeni tokom izdržavanja kazne zatvora, brisani, a u sadašnjem izveštaju KPZ je navedeno da nije disciplinski kažnjavan, ima osnova za prihvatanje molbe osuđenog za uslovni otpust, naravno ako su ispunjeni i ostali uslovi za postojanje i primenu navedenog instituta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)