Ugovor o hipoteci – založna izjava

STVARNO PRAVO

Ugovor o hipoteci – založna izjava

Izvršna založna izjava mora da sadrži izričitu izjavu trećeg lica koje ima neposrednu državinu, a nije vlasnik hipotekovane nepokretnosti (zakupac i dr), da je svesno posledica do kojih ugovor o hipoteci može dovesti, uključujući i iseljenje iz nepokretnosti i gubljenje državine na njoj, kao i da je saglasno sa pravima i obavezama iz člana 15. stav 3. tačka 3. Zakona o hipoteci.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)