Ugovor o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Kada je ugovorom o doživotnom izdržavanju predviđeno da će se na davaoca izdržavanja izvršiti prenos prava svojine na nepokretnosti koja je predmet ugovora tek nakon smrti primaoca izdržavanja, primalac izdržavanja može raspolagati predmetom ugovora o doživotnom izdržavanju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)