Ubistvo na mah

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ubistvo na mah

Da bi se moglo utvrditi da li je krivično delo ubistva izvršeno na mah neophodno je obaviti veštačenje od strane komisije veštaka radi pravilnog i potpunog utvrđivanja činjenica koje se tiču psihičkog stanja optuženog u vreme izvršenja krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)