Troškovi krivičnog postupka koji padaju na teret okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi krivičnog postupka koji padaju na teret okrivljenog

U slučaju odlaganja glavnog pretresa, okrivljeni sam snosi troškove krivičnog postupka, bez obzira na ishod krivičnog postupka, ukoliko je pretres odložen njegovom krivicom, ali uz neophodan uslov da se o skrivljenim troškovima okrivljenog donese posebno rešenje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)