Troškovi krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi krivičnog postupka

U situaciji kada okrivljeni prema kome je doneta pravnosnažna oslobađajuća presuda, a koji je u pritvoru imao više branilaca i istog dana su mu u poseti bila oba branioca ima pravo na naknadu troškova za razgovor samo sa jednim braniocem.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)