Tag Archives for " zahtev za priznanje patenta "

Odbijanje zahteva za priznanje patenta

UPRAVNO PRAVO

Odbijanje zahteva za priznanje patenta

Ako na osnovu sprovedenog postupka suštinskog ispitivanja u skladu sa članom 104. Zakona o patentima, nadležni organ utvrdi da nisu ispunjeni svi propisani uslovi za priznanje patenta ili da uočeni nedostaci nisu otklonjeni, doneće rešenje o odbijanju zahteva za priznanje patenta.