Tag Archives for " uverenje o izboru za odbornika "

Žalba protiv odluke o potvrđivanju mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Žalba protiv odluke o potvrđivanju mandata novom odborniku

Protiv odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o potvrđivanju mandata novom odborniku žalbu može da podnese samo lice koje smatra da mu je tim aktom povređeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes, odnosno kandidat za odbornika, ukoliko smatra da je skupština jedinice lokalne samouprave trebalo da potvrdi mandat njemu, a ne drugom odborniku.