Tag Archives for " umetnički zanat "

Normativno uređenje delatnosti starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

UDK: 334.712/.713(497.11)(094.5)

NORMATIVNO UREĐENJE DELATNOSTI STARIH I UMETNIČKIH ZANATAI DOMAĆE RADINOSTI
Dr Velisav Marković, vanredni profesor, Poslovni fakultet Valjevo, Univerzitet Singidunum Beograd.

Rezime: Stari i umetnički zanati i domaća radinost propisani su Pravilnikom o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata. U pravu Srbije nisu propisani uslovi za obavljanje navedene delatnosti (stručna sprema, zanimanje, radno iskustvo, licenca, prostor i oprema i sl). Propisana je samo mogućnost sertifikacije kod Ministarstva privrede koja ne daje zadovoljavajuće efekte. U radu autor predstavlja normativno uređenje delatnosti starih i umetničkih zanata i domaće radinosti a koristeći istorijski i uporednopravni metod ukazuje na neadekvatnu i nedovoljnu pravnu uređenost. Ove delatnosti se mogu podstaći i unaprediti, posebno kvalitet proizvoda i usluga, samo obrazovanjem zanatskih komora, uvođenjem i izdavanjem majstorskih pisama (licenci) i detaljnim pravnim regulisanjem.

Ključne reči: zanat, umetnički zanat, domaća radinost, majstorsko pismo.