Tag Archives for " učesnik na javnoj aukciji koji je izgubio svojstvo kupca "

Obaveza učesnika na javnoj aukciji koji je izgubio svojstvo kupca i pravo da učestvuje na budućim aukcijama

OBLIGACIONO PRAVO

Obaveza učesnika na javnoj aukciji koji je izgubio svojstvo kupca i pravo da učestvuje na budućim aukcijama

Učesnik na javnoj aukciji, koji je u smislu člana 12a. stav 1. Zakona o privatizaciji izgubio svojstvo kupca i pravo da učestvuje na budućim aukcijama koje se organizuju za predmetni subjekt privatizacije, u obavezi je da na ime štete koja je nastala za subjekt privatizacije i za Agenciju za privatizaciju uplati novčani iznos u visini od 30% prodajne cene.