Tag Archives for " pravo na oduzetu imovinu "

Pravo na oduzetu imovinu

STVARNO PRAVO

Pravo na oduzetu imovinu

Pravni sledbenici svoga pretka, čija je imovina došla pod udar Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, za koju nije određena niti isplaćena novčana naknada, svoje pravo na imovini mogu ostvariti u postupku i po pravilima propisanim Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.