Tag Archives for " postupanje sudova "

Postupanje sudova u predmetima koji se tiču odluke o vršenju roditeljskog prava

USTAVNO PRAVO

Postupanje sudova u predmetima koji se tiču odluke o vršenju roditeljskog prava

U predmetima koji se tiču odluke o vršenju roditeljskog prava nekog lica, potrebno je da sudovi i drugi državni organi pokažu posebnu odgovornost i revnost u postupanju, s obzirom na potencijalne posledice koje dužina postupka može imati, pre svega, u pogledu uživanja prava na porodični život.