Tag Archives for " porez na dohodak građana "

Prihodi na koje se plaća porez na dohodak građana

UPRAVNO PRAVO

Prihodi na koje se plaća porez na dohodak građana

Ostalim prihodima u smislu Zakona o porezu na dohodak građana smatraju se i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu, a naročito naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, kao i svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza, osim prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja koje ostvare fizička lica.