Tag Archives for " plate zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova "

Plate zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

UPRAVNO PRAVO

Plate zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Kako Zakon o policiji ne reguliše pravo na isplatu plate za rad umesto odsutnog radnika, nema smetnji da se u tom slučaju primene odredbe Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koje regulišu dodatke za dodatno opterećenje na radu.