Tag Archives for " ostvarivanje prava na naknadu štete "

Mogućnost ostvarivanja prava na naknadu štete u parničnom postupku u slučaju sačinjavanja Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi

OBLIGACIONO PRAVO

Mogućnost ostvarivanja prava na naknadu štete u parničnom postupku u slučaju sačinjavanja Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi

Sačinjavanje Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi ne sprečava ostvarivanje prava na naknadu štete u parničnom postupku.