Tag Archives for " odluka o raspuštanju skupštine opštine "

Žalba protiv odluke o raspuštanju skupštine opštine

USTAVNO PRAVO

Žalba protiv odluke o raspuštanju skupštine opštine

Odluka o raspuštanju skupštine opštine predstavlja opšti pravni akt, pa ne postoje procesne pretpostavke za vođenje postupka po izjavljenoj žalbi iz člana 193. stav 1. Ustava RS, koja se može izjaviti samo protiv pojedinačnih akata ili radnji državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave.