Tag Archives for " nezakonito sužavanje kruga lica za položajna radna mesta "

Nezakonito sužavanje kruga lica za položajna radna mesta

USTAVNO PRAVO

Nezakonito sužavanje kruga lica za položajna radna mesta

Nisu u skladu sa zakonom odredbe Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Zavodu za intelektualnu svojinu, kojima je propisan kao uslov za rad na položajima direktora i pomoćnika direktora, da lice ima najmanje devet godina radnog iskustva u struci ”na poslovima intelektualne svojine”, jer se protivno zakonu bitno sužava krug lica koja mogu da konkurišu za navedene položaje.