Tag Archives for " nedostatak pravnog interesa "

Pravni interes i tužba za utvrđenje

PROCESNO PRAVO

Pravni interes i tužba za utvrđenje

Pravilno je prvostepeni sud odbacio tužbu tužilaca zbog nedostatka pravnog interesa, jer isti mogu ostvariti svoja prava u upravnom postupku pred RGZ – Službom za katastar nepokretnosti, imajući u vidu da tužioci poseduju isprave podobne za upis prava korišćenja na katastarskoj parceli.