Tag Archives for " naknada troškova za smeštaj "

Pravo na naknadu troškova za smeštaj, ishranu za rad i boravak na terenu

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova za smeštaj, ishranu za rad i boravak na terenu

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu i to za smeštaj, ishranu za rad i boravak na terenu, ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj, ishranu i naknade.