Tag Archives for " mirno rešavanje radnog spora u upravnom sporu "

Pobijanje rešenja arbitra u postupku mirnog rešavanja radnog spora u upravnom sporu

USTAVNO PRAVO

Pobijanje rešenja arbitra u postupku mirnog rešavanja radnog spora u upravnom sporu

Rešenje koje donosi arbitar u postupku mirnog rešavanja radnog spora, ne predstavlja upravni akt u smislu odredaba člana 3. Zakona o upravnim sporovima, pa se protiv tog rešenja ne može pokrenuti upravni spor u smislu člana 14. ovog zakona.