Tag Archives for " međusobna saglasnost različitih zakona "

Ocena međusobne saglasnosti različitih zakona, kao akata istovetne pravne snage, odnosno pojedinih njihovih odredaba

USTAVNO PRAVO

Ocena međusobne saglasnosti različitih zakona, kao akata istovetne pravne snage, odnosno pojedinih njihovih odredaba

Ustavni sud nije nadležan da ceni međusobnu saglasnost različitih zakona, kao akata istovetne pravne snage, odnosno pojedinih njihovih odredaba, osim ako se ne narušava načelo jedinstva pravnog poretka garantovano odredbom člana 194. stav 1. Ustava RS.