Tag Archives for " legitimacija za zahtev da se ukloni uređaj na fasadi zgrade "

Legitimacija za zahtev da se ukloni uređaj na fasadi zgrade

STVARNO PRAVO

Legitimacija za zahtev da se ukloni uređaj na fasadi zgrade

Stambena zgrada, a ne fizičko lice, kao vlasnik stambene jedinice u njoj, ovlašćena je da od vlasnika drugog stana traži vraćanje u pređašnje stanje dela fasade na spratu te stambene zgrade i uklanjanje električnog kabla za struju na toj fasadi.