Tag Archives for " izdavanje privremene mere u postupku izvršenja "

Izdavanje privremene mere u postupku izvršenja zbog diskriminatorskog postupanja

PROCESNO PRAVO

Izdavanje privremene mere u postupku izvršenja zbog diskriminatorskog postupanja

Tužilac može uz tužbu u toku postupka, kao i po okončanju postupka, sve dok izvršenje ne bude sprovedeno, zahtevati da sud privremenom merom spreči diskriminatorsko postupanje radi otklanjanja opasnosti od nasilja ili veće nenadoknadive štete, a u predlogu za izdavanje privremene mere mora se učiniti verovatnim da je mera potrebna da bi se sprečila opasnost od nasilja, zbog diskriminatorskog postupanja, sprečila upotreba sile ili nastanak nenadoknadive štete.