Tag Archives for " izbor zamenika osnovnog javnog tužioca "

Predlaganje kandidata za izbor zamenika osnovnog javnog tužioca

USTAVNO PRAVO

Predlaganje kandidata za izbor zamenika osnovnog javnog tužioca

Nije u saglasnosti sa Ustavom odredba Zakona o javnom tužilaštvu, kojom je propisano da je Državno veće tužilaca dužno da prilikom predlaganja kandidata za izbor zamenika osnovnog javnog tužioca, predloži kandidata koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, u skladu sa posebnim zakonom.