Tag Archives for " alternativno propisivanje stručne spreme "

Alternativno propisivanje stručne spreme za obavljanje određenih poslova

USTAVNO PRAVO

Alternativno propisivanje stručne spreme za obavljanje određenih poslova

Aktom o sistematizaciji radnih mesta utvrđuju se, između ostalog, naziv i opis poslova i vrsta i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja, s tim što se izuzetno mogu alternativno predvideti dva uzastopna stepena stručne spreme.