Suđenje u razumnom roku i mesna nadležnost suda

PROCESNO PRAVO

Suđenje u razumnom roku i mesna nadležnost suda

Za odlučivanje po tužbi za naknadu štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku stvarno i mesno je nadležan osnovni sud na čijem području tužilac ima prebivalište, boravište ili sedište.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)