Stranačka sposobnost ogranka stranog pravnog lica

PROCESNO PRAVO

Stranačka sposobnost ogranka stranog pravnog lica

Ogranak stranog pravnog lica nema svojstvo pravnog lica, pa kada je tužbom označen kao tuženi ogranak stranog pravnog lica, sud mora prethodno da odluči o statusu tuženog, odnosno da li ogranku stranog pravnog lica priznaje svojstvo stranke na način kako to propisuje odredba člana 74. stav 4. ZPP.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)