Sticanje prava svojine na stanu putem održaja

STVARNO PRAVO

Sticanje prava svojine na stanu putem održaja

Kada postoje uslovi za konvalidaciju ugovora o prometu nepokretnosti, onda sticalac ima zakonitu i savesnu državinu podobnu za sticanje prava svojine na predmetnom stanu putem održaja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)