Smanjenje zaposlenih u organu državne uprave

RADNO PRAVO

Smanjenje zaposlenih u organu državne uprave

Ako je u državnom organu došlo do smanjenja zaposlenih lica, usled promene u organizaciji i metodu rada, odnosno usled smanjenja obima i ukidanja poslova, zaposleni i postavljena lica raspoređuju se na radna mesta u istom ili drugom državnom organu koja odgovaraju njihovoj stručnoj spremi, a ako se ne mogu rasporediti donosi se rešenje kojim se utvrđuje da je zaposleni, odnosno postavljeno lice, ostalo neraspoređeno.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)