Rok u kome se može tražiti ponavljanje upravnog spora

UPRAVNO PRAVO

Rok u kome se može tražiti ponavljanje upravnog spora

Ponavljanje upravnog spora može se tražiti najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je stranka saznala za razlog ponavljanja, osim u slučaju iz člana 56. stav 1. tačka 7. ZUS, kada se može tražiti u roku od šest meseci od dana objavljivanja odluke Evropskog suda za ljudska prava u ”Sl. glasniku RS”.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)