Revizija posle novela ZPP

PROCESNO PRAVO

Revizija posle novela ZPP

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 55/14) primenjuje se ako je pravnosnažna odluka doneta u drugom stepenu posle 31. 5. 2014. godine, a parnični postupak pokrenut posle 1. 2. 2012. godine, odnosno ako je odluka kojom se okončava postupak ukinuta i predmet vraćen na ponovno suđenje posle 1. 2. 2012. godine.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)