Radnja saizvršilaštva

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Radnja saizvršilaštva

Da bi radnja kojom se omogućava ili doprinosi izvršenju dela predstavljala radnju saizvršilaštva, neophodno je i kumulativno postojanje volje okrivljenog da krivično delo izvrši zajednički sa drugim licem, tj. da svako od tih lica hoće delo kao zajedničko, tako da njihove radnje čine prirodnu i logičku celinu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)