Priznanje strane sudske odluke donete u obliku elektronskog dokumenta

PROCESNO PRAVO

Priznanje strane sudske odluke donete u obliku elektronskog dokumenta

U postupku priznanja strane sudske odluke donete u obliku elektronskog dokumenta predlagač mora da priloži overenu kopiju originalnog elektronskog dokumenta, u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009 od 14. 7. 2009. godine).

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)