Pristup informacijama od javnog značaja

UPRAVNO PRAVO

Pristup informacijama od javnog značaja

Organ vlasti je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)