Prinudna naplata poreza

UPRAVNO PRAVO

Prinudna naplata poreza

Ako poreski obveznik ne uplati porez, odnosno sporedno poresko davanje u roku od pet dana od dana prijema opomene, Poreska uprava će započeti postupak prinudne naplate poreza, odnosno sporednih poreskih davanja donošenjem rešenja o prinudnoj naplati poreza.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)