Prinudna naplata poreske obaveze

UPRAVNO PRAVO

Prinudna naplata poreske obaveze

Radi obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati poreza na stvarima, odnosno imovinskim pravima poreskog obveznika, ustanovljava se zakonsko založno pravo u korist poreskog poverioca, a Poreska uprava rešenjem nalaže popis nepokretnosti radi naplate poreske obaveze.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)