Prevremena realizacija ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVNO

Prevremena realizacija ugovora o doživotnom izdržavanju

U slučaju izdržavanja oba supružnika davalac izdržavanja ne može pretendovati da je momentom smrti jednog od primalaca stekao pravo svojine na njegovom udelu u imovini, sa pozivanjem da je tog primaoca izdržavao do njegove smrti i da ovaj za života nije tražio raskid ugovora o doživotnom izdržavanju, zbog čega drugi primalac izdržavanja može zahtevati njegovo iseljenje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)