Prevara

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Prevara

Bitan elemenat krivičnog dela prevara je namera okrivljenog da dovede u zabludu oštećenog, da sebi pribavi ili drugom protivpravnu imovinsku korist, koja namera treba da postoji kod učinioca u vreme kada drugo lice dovodi u zabludu, a obmana se pojavljuje kao sredstvo za realizaciju ove namere.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)