Presuda o prihvatanju sporazuma o priznanju krivičnog dela sa mlađim punoletnim licem

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda o prihvatanju sporazuma o priznanju krivičnog dela sa mlađim punoletnim licem

Kada je zaključen sporazum o priznanju krivičnog dela između okrivljenog kao mlađeg punoletnog lica i zamenika OJT, ima mesta izricanju vaspitne mere pojačan nadzor organa starateljstva i takav sporazum se prihvata presudom a ne rešenjem.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)