Presuda kojom se optužba odbija

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda kojom se optužba odbija

Ako su radnje krivičnog dela opisane u optužnom aktu OJT identične sa radnjama opisanim u pravnosnažnom rešenju poreske uprave kojim je okrivljeni oglašen odgovornim zbog privrednog prestupa, ima mesta donošenju presude kojom se optužba odbija prema okrivljenom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)