Prerastanje radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Prerastanje radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Trajanje radnog odnosa na određeno vreme u periodu dužem od 12 meseci, samo po sebi, ne može dovesti do prerastanja u radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni po isteku roka na koji je zasnovao radni odnos ne nastavi sa radom kod istog poslodavca najmanje pet radnih dana.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)