PREOBRAŽAJ UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

OGLEDI

RADNO PRAVO

UDK: 349.22
COBISS.SR-ID 60069897

PREOBRAŽAJ UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME
* Stevan Karać, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici.

Rezime: Evidentna je namera zakonodavca da striktno odvoji rad po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima kao rad van radnog odnosa, od rada u okviru radnog odnosa i svih njegovih pojavnih oblika. Ovi instituti, zaista imaju različitu pravnu prirodu i zasnivaju se na potpuno suprotnim osnovama. Ipak, savremene, specifične ekonomsko-socijalne prilike u našoj zemlji dovele su do neplaniranih preklapanja ovih instituta u praksi. Ovakva pojava, između ostalog, dovodi do sporova, a time i do potrebe za sudskom intervencijom i procesuiranjem. Nastojanje je bilo da se putem analize dve odluke Vrhovnog kasacionog suda, u kojima su izneti dijametralni pravni stavovi, izvrši osvrt na stanje u toj oblasti.

Ključne reči: ugovor o privremenim i povremenim poslovima, radni odnos na neodređeno vreme, preobražaj.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)