Prekid zastarelosti krivičnog gonjenja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Prekid zastarelosti krivičnog gonjenja

Zastarelost krivičnog gonjenja se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)