Zapisnik o uviđaju kao relevantan dokaz

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zapisnik o uviđaju kao relevantan dokaz

Skica lica mesta (koja je sastavni deo zapisnika o uviđaju saobraćajne nezgode) je relevantan dokaz na kome sud treba da temelji odluku iako je vozilo pomereno pre vršenja uviđaja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)